Đây là một trong những hoạt động của CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng để thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác của CĐ Cty trong năm 2014 cũng như việc phối hợp cùng với CĐ TCty Hàng hải VN trong việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ ngành hàng hải nói chung và CNVCLĐ Cảng Hải Phòng nói riêng. 

Theo CĐ TCty Hàng hải VN, CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng là đơn vị luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, việc làm, thu nhập và thăm hỏi, động viên kịp thời những CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị TNLĐ… Các hoạt động này đã giúp cho CNVCLĐ của Cty yên tâm công tác.