CĐ Cty CP cảng Hải Phòng vừa tổ chức sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cty, các ủy viên BCHCĐ Cty, ủy viên UBKT, đại diện các ban chuyên đề CĐ Cty, chủ tịch CĐCS thành viên, chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng các tổ CĐ trực thuộc CĐ Cty CP cảng Hải Phòng. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Dù quý I/2015 có nhiều khó khăn, nhưng CĐ Cty đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động, góp phần giúp Cty ổn định việc làm và thu nhập cho CNLĐ.