Chị Lê Thị Nhỏ là đoàn viên CĐ Xí nghiệp May số 1, thuộc CĐ Công ty CP Dệt may 29/3. Gia cảnh khó khăn, chồng chị anh Nguyễn Viết Trung hay đau ốm thường xuyên, thất nghiệp đã hơn 10 năm nay. Một mình chị phải công nhân để lo kinh tế cho cả nhà đình. Đã nhiều năm nay, gia đình anh chị phải đi thuê nhà để ở.
Bà Lê Thị Hải Châu – Chủ tịch CĐ Cty – cho biết, đây là hoạt động thường niên của BCH CĐ công ty chăm lo cho những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm đến nay, CĐ Cty đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho CNVCLĐ khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.