Tới dự Hội nghị có ông Vũ Tất Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, ông Trần Đức Thuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; ông Phạm Bá Tùng - Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tình - Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, các vấn đề về hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, phúc lợi được quy định trong Bộ Luật lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, thai sản. Những ý kiến thắc mắc của công nhân lao động về các chế độ, chính sách có liên quan cũng được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn cụ thể.
Qua đó, giúp cho người lao động hiểu rõ những quy định của pháp luật để chủ động đề xuất những kiến nghị liên quan tới quyền và lợi ích chính đáng của mình với Ban Giám đốc doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực để người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tích cực trong lao động sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ.