Tới dự Hội nghị có ông Vũ Xuân Thủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; ông Phạm Bá Tùng - Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tình – Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. Cuối buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật đã trực tiếp giải đáp các ý kiến thắc mắc của công nhân lao động về một số nội dung, quy định của pháp luật như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội; chế độ thai sản và cách thức liên hệ khi có yêu cầu hỗ trợ pháp lý…

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho người lao động hiểu rõ những quy định của pháp luật để áp dụng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động.