Một trong những cách làm hay được chị  Hạnh nêu ra là CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tại Cảng Nghệ Tĩnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đã triển khai nhiều hình thức, phương pháp, cách làm khác nhau để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người lao động trong Công ty. Việc phổ biến pháp luật được Công ty triển khai thông qua các hình thức: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động. Hình thức này được thực hiện trước hết bằng việc Công ty đã dân chủ, công khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; luôn luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo Công ty với đại diện Ban chấp hành Công đoàn khi giải quyết các vấn đề trong Công ty; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn thể, công đoàn. Điều này đã góp phần rất lớn vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCNV- LĐ. “Tuyên truyền miệng” - hình thức này được thực hiện thông qua Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm, các lớp huấn luyện ATLĐ-VSLĐ, hội nghị học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng…. Đặc biệt, đối với các lớp huấn luyện ATLĐ-VSLĐ tổ chức hàng năm đã trang bị cho tất cả lực lượng trực tiếp sản suất và các lực lượng phục vụ các kiến thức thiết yếu nhất, dễ hiểu và dễ nhớ giúp người lao động thực hiện tốt các Quy định về pháp luật lao đông, an toàn – vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động và tài sản của công ty; Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, các tờ rơi, các bảng pano.

Tại Cảng Nghệ Tĩnh, định kỳ hàng tháng lồng ghép vào các buổi họp giao ban tổ sản xuất, tổ Công đoàn Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty xây dựng đề cương tuyên truyền đảm bảo kiến thức pháp lý trọng tâm, liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: tìm hiểu một số quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn; quy định Bộ luật Hàng hải; quy định an toàn trong quá trình khai thác Cảng….để chuyển tải đến cho người lao động tuân thủ thực hiện.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty của người lao động.

Ban chấp hành Công đoàn đã phân công cán bộ công đoàn có chuyên môn tham gia làm thành viên trong các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình an toàn lao động; tham gia khảo sát xây dựng định mức lao động, các nội quy, quy chế, quy định của Công ty. Đồng thời, chủ động kiểm tra, giám sát, kiến nghị việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động một cách hiệu quả đã góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật, đảm bảo sự hài hòa, ổn định, đoàn kết trong doanh nghiệp.

Với những cách thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tại Cảng Nghệ Tĩnh ta có thể nhận ra rằng tổ chức CĐ sẽ luôn là cầu nối giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với tập thể người lao động, bởi trong công tác truyên truyền đã giúp cho người lao động nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của Công ty. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện đã giúp cho người công nhân lao động ý thức được rằng, việc học tập, tìm hiểu pháp luật sẽ đem lại cho bản thân những hành trang quan trọng trong cuộc sống, có cách ứng xử phù hợp, bảo vệ được các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, tạo được mối quan hệ hài hòa với người sử dụng lao động, duy trì công việc ổn định, lâu dài…