Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 85.000 LĐ. Những năm gần đây, điều kiện làm việc của CN, LĐ ngày càng được quan tâm, cải thiện. 5 năm qua, các cấp CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cho đoàn viên. Cùng thời gian này có 271 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua, bằng khen...