Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là một trong ba chức năng chính của Công đoàn Việt Nam. Theo tác giả Phạm Thị Lan Anh: Bảo vệ không có nghĩa tổ chức Công đoàn chỉ có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho công  nhân lao động theo quy định, mà phải làm sao để người lao động tiếp cận tốt nhất với hệ thống pháp luật, chế độ chính sách để chính công nhân lao động biết rõ quyền lợi được hưởng những gì, trách nhiệm của mình với doanh nghiệp thế nào, đặc biệt giúp công nhân lao động không vi phạm phạm pháp luật, không đòi hỏi quyền lợi vượt quá luật quy định, giúp công nhân lao động yên tâm công tác làm việc hiệu quả, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích đó là : Lợi ích cá nhân, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của xã hội góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

Qua thực tiễn, công nhân lao động sau mỗi ngày làm việc, họ lại trở về với bộn bề công việc, nào là cơm nước con cái học hành, giải quyết các mối quan hệ trong gia đình, xã hội, đâu còn thời gian để nghiên cứu các luật định dài đến vài chục chương, điều. Luật và các chế độ chính sách đến với người lao động chủ yếu nghe qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đồng nghiệp truyền tai nhau, ví như “Bắt đầu từ 1 tháng năm X nữ quân nhân được nghỉ việc để sinh con 6 tháng rồi đấy, hoặc quốc hội họp lại chuẩn bị tăng lương tối thiểu từ…”.

Một trong những phương pháp giúp cho người lao động nắm chắc pháp luật, chế độ chính sách đã được triển khai có hiệu quả tại đơn vị mà tác giả Phạm Thị Lan Anh muốn gửi tới cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý” có nội dung “Các phương pháp, cách thức để người lao động tiếp cận tốt nhất đến với hệ thống pháp luật, chế độ chính sách”:

1. Cứ định kỳ 2 tháng/lần tổ chức thi tìm hiểu “ Chính sách, pháp luật”, câu hỏi đưa ra giữa các đợt thi mang tính hệ thống, thiết thực, đáp án ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; tổ chức thi hết Bộ luật này chuyển sang Bộ luật khác, trong trường hợp Nhà nước có thay đổi luật mới thì cho câu hỏi so sánh sự khác nhau giữa luật mới và luật cũ, các chế độ chính sách cũng tương tự như vậy. Một ví dụ về câu hỏi: Người lao động bị tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan thì được những chế độ gì? Trách nhiệm của doanh nghiệp thế nào? Trong trường hợp người lao động ngoài bị tai nạn ra còn làm phá hỏng tài sản của doanh nghiệp thì trách của các bên thế nào?...

2. Tuyên truyền bằng pano, ap phích nội dung cô đọng ngắn gọn, dễ nhớ dễ hiểu, có hình ảnh sinh động, được treo ở nơi sinh hoạt công cộng, khu vực làm việc đông người.

3. Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa theo chuyên đề, tuy nhiên phương  pháp này chủ yếu tạo không khí vui tươi sau một ngày làm việc vất vả, đối tượng được tuyên truyền, nội dung tuyên truyền ít, kinh phí tổ chức cao.

Qua các phương thức tuyên truyền mà tác giả Lan Anh trình bày thì cách tuyên truyền của tổ chức Công đoàn sẽ giúp công nhân lao động được tiếp cận với hệ thống pháp luật, chế độ chính sách – qua đó NLĐ tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, nắm được nội quy lao động, chính sách của Nhà nước… họ có thể tự lên tiếng, bảo vệ mình khi chủ sử dụng lao động có những hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích của NLĐ.