Cũng có ý kiến cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng nhưng cần đưa nhiệm vụ thứ 4 lên hàng đầu. Theo các ý kiến này, sở dĩ đề nghị sắp xếp như vậy là vì trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, có bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mới có điều kiện để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.

Một số ý kiến cũng cho rằng, vấn đề xây dựng GCCN vững mạnh trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước rất quan trọng. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần nêu rõ việc các cấp ủy Đảng tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức CĐ tham gia xây dựng Đảng; xây dựng GCCN vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ một số từ ngữ, khái niệm mới, như khái niệm công nghiệp môi trường; công nghiệp văn hóa; thuật ngữ logistics…

Nhìn chung, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới đây sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị, uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao; đề ra được những quyết sách đúng đắn, khoa học; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Một số ý kiến cũng mong muốn Đảng, Nhà nước có chính sách ưu tiên về nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp, CN nữ; từng bước nâng dần mức lương tối thiểu vùng để nâng cao đời sống CNVCLĐ. Chính phủ có những giải pháp hữu hiệu để thu nợ BHXH; qua đó, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của NLĐ tham gia BHXH theo quy định.