Nguyên nhân ngừng việc, tranh chấp tập thể là do ý kiến của NLĐ không được lắng nghe, bức xúc về chất lượng bữa ăn… Năm 2016, thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ VN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, đến nay có 1.510 DN có tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, đảm bảo mức ăn từ 15.000 đồng/suất trở lên, những việc làm này đã góp phần kéo giảm ngừng việc tập thể, cải thiện mối quan hệ lao động tại DN. Ngoài ra, năm 2016, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp, tham gia với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ tại đơn vị. Kết quả có 773/773 đơn vị tổ chức hội nghị CBCC-VC, đạt tỷ lệ 100%; có 720 DN tổ chức hội nghị NLĐ, tăng 423 DN so với năm 2015; hơn 1.500 DN tổ chức đối thoại với hơn 2.500 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ tại nơi làm việc. LĐLĐ tỉnh thành lập đoàn hỗ trợ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đến nay toàn tỉnh có 1.090 bản TƯLĐTT có hiệu lực. Bám sát chủ đề năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu phát triển 60.500 đoàn viên CĐ và thành lập 173 CĐCS ngoài nhà nước đến các cấp CĐ. Kết quả, đã thành lập được 230 CĐCS, đạt 130% kế hoạch; kết nạp mới được 78.465 ĐVCĐ...