Nợ bảo hiểm lên tới 15.425,6 tỉ đồng

Theo Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam Nguyễn Trí Đại, tính đến hết tháng 6.2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 78,029 triệu người, đạt 97,9% kế hoạch giao, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,083 triệu người, đạt 94,3% kế hoạch giao; BHXH tự nguyện là 0,215 triệu người, đạt 57,5% kế hoạch giao; BHTN là 11,277 triệu người, đạt 93,6% kế hoạch giao; BHYT là 77,814 triệu người, đạt 98,1% kế hoạch giao, đạt tỉ lệ 83,4% dân số tham gia BHYT, cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao 1,2%.

Số thu toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN là 140.304 tỉ đồng, đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017, tăng 24.408 tỉ đồng (21,06%) so với cùng kỳ năm 2016. Toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 4,49 triệu lượt người, tăng 520 nghìn lượt người (13,1%) so với cùng kỳ năm 2016. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 75,57 triệu lượt người, tăng 7,7 triệu lượt người (11,4%) so với cùng kỳ năm 2016. Toàn ngành chi BHXH, BHYT 123.652 tỉ đồng (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách 21.313 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 60.826 tỉ đồng, chi từ Quỹ BHTN 2.901 tỉ đồng và chi KCB BHYT 38.612 tỉ đồng.

Theo BHXH VN số nợ đến 30.6, là 15.425,6 tỉ đồng, bằng 5,4% so với kế hoạch giao thu, tăng 2.615,1 tỉ đồng (20,4%) so với cùng kỳ năm 2016; toàn quốc có 25 địa phương có tỷ lệ nợ cao so với tỷ lệ chung toàn ngành, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở tất cả các địa phương. Nguyên nhân là do việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng BHXH, đăng ký số người tham gia BHXH và mức tiền lương, tiền công tham gia BHXH thấp hơn so với thực tế… Đặc biệt, trong 3.625 tỉ đồng nợ BHYT có nợ do ngân sách Nhà nước chậm đóng BHYT cho một số đối tượng là 2.221 tỉ đồng, chiếm 61% tổng số nợ BHYT. 25/63 địa phương có tỉ lệ nợ cao hơn bình quân chung toàn quốc trong đó có Bạc Liêu, Bình Định, Đắk Nông có tỉ lệ nợ cao lần lượt chiếm 17,4%, 13,6%, 13,6% kế hoạch thu của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác phát triển đối tượng tham gia cũng như giảm nợ đóng, chậm đóng của BHXH tỉnh Quảng Ninh, đại diện BHXH tỉnh - cho biết, khâu then chốt trong việc thực hiện tốt các công tác này tại địa phương là do BHXH tỉnh đã vận động được sự vào cuộc tích cực của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở ngành trong công tác tổ chức thực hiện. Cụ thể tại Quảng Ninh, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng (học sinh sinh viên, người cao tuổi, trẻ em mồ côi…). Riêng năm 2016, UBND tỉnh đã quyết định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 80% cho đối tượng hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Theo đó, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, đã có thêm 68.000 người thuộc đối tượng này tham gia BHYT, tăng 43.000 người so với năm 2016, góp phần đưa số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 92,2% dân số. Tiềm năng, từ nay đến cuối năm 2017, vẫn có thể phát triển thêm 13.000 đối tượng thuộc diện này tham gia BHYT.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ cốt lõi của ngành và để triển khai hiệu quả công tác này thì việc huy động và phát huy được sự tham gia của các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc tại mỗi địa phương là hết sức quan trọng. Ông Trần Đình Liệu cho rằng, BHXH các tỉnh, thành phố phải đẩy mạnh tối đa công tác tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền, cũng như công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn; đồng thời, đáp ứng được yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc, kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho từng người tham gia.

Chi BHYT kịp thời

Báo cáo công tác quản lý chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT 6 tháng đầu năm 2017, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Lê Văn Phúc cho biết, từ đầu năm đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã có những nỗ lực trong thực hiện công tác giám định BHYT: Tăng cường công tác giám định, kiểm tra và kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT; đã có các giải pháp phòng chống và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đặc biệt, trong quý I/2017, qua công tác giám định BHYT, đã từ chối thanh toán và xuất toán số tiền 274 tỉ đồng của những chi phí KCB bất hợp lý, trục lợi, lạm dụng quỹ KCB BHYT.

Báo cáo tình hình thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT của Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc cũng cho thấy, đến hết 30.6, hệ thống đã tiếp nhận 75,82 triệu dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán chi phí KCB, với tỉ lệ liên thông trên toàn quốc bình quân 6 tháng đạt 98,1%; trong đó có 11 tỉnh đạt tỉ lệ 99 - 100%; 3 tỉnh có tỉ lệ liên thông thấp là Bắc Ninh (89,1%), TP Hồ Chí Minh (93,2%), Long An (94,8%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, thời gian qua, nhờ việc triển khai áp dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT đã phát hiện nhiều hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT. Trong thời gian tới, BHXH các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT nhằm hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân; tăng cường quản lý, giám sát hiệu quả chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT trên tinh thần đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời cho những chi phí KCB BHYT của người tham gia; tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được đảm bảo các chi phí KCB BHYT khi cần sử dụng.