Riêng Tháng công nhân 2012, LĐLĐ các huyện, CĐ các KCN tỉnh xây dựng 30 “mái ấm CĐ” cho CNLĐ với số tiền 730 triệu đồng; đồng thời tặng 5 sổ tiết kiệm (35 triệu đồng)...    

L.N.G

LĐLĐ Nghệ An: Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2012, các cấp CĐ tỉnh phấn đấu hơn 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Hai giỏi, trong đó hơn 30% đạt cấp tỉnh và T.Ư.    

S.T

LĐLĐ Khánh Hòa triển khai chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015  tới toàn thể CB nữ công các cấp. Theo đó, LĐLĐ tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013-2018 đảm bảo 30% số nữ tham gia BCH, ban thường vụ CĐ các cấp; 90% trở lên CB nữ công có trình
độ ĐH...    

Châu Long

CĐ Xây dựng VN: Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh-sạch-đẹp, đảm bảo ATVSLĐ-PCCN... được các cấp công đoàn ngành duy trì và phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều đơn vị tham gia.      

T.H