Nợ bảo hiểm xã hội giảm

Ngày 3.1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã tổ chức Hội nghị cải cách hành chính (CCHC) và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Đình Khương cho biết, đến 31.12.2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 76,1 triệu người (đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015). Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203.000 người và tham gia BHYT là 75,9 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT toàn quốc 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2016, toàn ngành thu đạt 256.874 tỉ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỉ đồng (18,5%) so với năm 2015.

Cũng trong năm 2016, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 8,67 triệu lượt người (chưa bao gồm khối lực lượng vũ trang), tăng 640.000 lượt người (7,9%) so với năm 2015; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 144 triệu lượt người, tăng 14 triệu lượt người (10,8%) so với năm 2015. Phối hợp giải quyết cho 846.000 lượt người hưởng chế độ BHTN, tăng trên 100.000 lượt người (13,9%) so với năm 2015.

Về công tác chi BHXH, BHYT, toàn ngành ước chi số tiền 235,7 nghìn tỉ đồng (tăng 16,6% so với năm 2015), trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách 43,8 nghìn tỉ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ 117,3 nghìn tỉ đồng, chi quỹ BHTN 5,2 nghìn tỉ đồng và chi từ quỹ BHYT 69,4 nghìn tỉ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan BHXH và các tổ chức khác, số nợ BHXH đã được tăng cường kiểm soát và giảm so với năm 2015. Đến 31.12.2016 số nợ là 7.795 tỉ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỉ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu); trong đó: Nợ BHXH 6.716,2 tỉ đồng, nợ BHTN là 337 tỉ đồng và nợ BHYT là 742,2 tỉ đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong năm 2016, trước tình trạng gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường những tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung đánh giá nguyên nhân và các yếu tố tác động đến việc gia tăng chi phí KCB BHYT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT, đặc biệt tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao bất thường; đồng thời phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện liên thông dữ liệu vào hệ thống thông tin giám định BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những cơ sở KCB BHYT không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 152/TB-VPCP.

Với chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam và sự vào cuộc tích cực của BHXH các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan chức năng, trong 6 tháng cuối năm, các hiện tượng bất thường làm gia tăng quỹ KCB BHYT dần được khắc phục.

Đặc biệt trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai thực hiện 2 dự án công nghệ thông tin có mức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của ngành, đó là: Hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc để cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ BHYT và giám định chi phí KCB BHYT góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ KCB BHYT, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến KCB. Đến nay, BHXH Việt Nam đã kết nối thành công với 99,5% cơ sở KCB tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đang thực hiện chuẩn hóa danh mục thanh toán BHYT, liên thông dữ liệu KCB thông qua Cổng thông tin giám định BHYT; hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT được BHXH VN, TCty Bưu điện Việt Nam và chính quyền các địa phương tập trung phối hợp xây dựng. Tính đến ngày 29.11.2016, cả nước đã thu thập và nhập thông tin của trên 24,2 triệu hộ gia đình với trên 92,8 triệu người (cơ bản đạt tỉ lệ 100% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho 65,7 triệu người...

Tích cực ngăn ngừa các hành vi trục lợi

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thị Minh, năm 2017 toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Theo đó, các cấp BHXH cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBTƯ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tích cực tham gia. Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.