Theo đó, 100 công nhân đầu tiên của Xí nghiệp may 2, đại diện cho hơn 12.000 NLĐ của Tổng Công ty May 10 đang làm việc trong toàn hệ thống, đã được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty may 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc BHXH Hà Nội- Nguyễn Thị Phương Mai..., trao tận tay sổ BHXH.

Toàn bộ 406 công nhân đang làm việc tại Xí nghiệp may 2 cũng đã nhận sổ BHXH. Đây là những NLĐ đầu tiên trong cả nước được cơ quan BHXH và DN bàn giao, tự quản lý sổ BHXH.

“Cơ quan BHXH và Tổng Công ty đã rà soát, cập nhật quá trình tham gia BHXH và in sổ mới cho toàn bộ 2.192 lao động của Tổng Công ty đang làm việc tại Hà Nội. Ngoài số 406 NLĐ nhận sổ hôm nay, những NLĐ còn lại cũng sẽ sớm được chúng tôi bàn giao để họ tự quản lý sổ BHXH của mình” -  ông Trần Mạnh Cường- Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (Tổng Công ty May 10) cho biết:

Theo Luật BHXH sửa đổi 2014 có hiệu lực đầu năm 2016, NLĐ có quyền tự quản lý sổ BHXH thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đó. Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ một cách tích cực hơn. Việc tự quản lý sổ BHXH sẽ giúp NLĐ nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân; đồng thời, chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: “Quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các DN trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như có trường hợp DN đã “giam” sổ BHXH của NLĐ khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và NLĐ trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH. Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp NLĐ có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình kịp thời; ngăn ngừa tình trạng NLĐ bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng lẫn phần đóng của NLĐ mà họ không hay biết”.

Bên cạnh đó, NLĐ tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, BHTN hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi đi làm việc tại DN khác.