Việc cải thiện môi trường làm việc tại Đài TT-TH Hải Hà được tập trung vào vấn đề hoàn toàn mang tính đặc trưng ngành nghề và mang tầm quan trọng đặc biệt liên quan tới đảm bảo sức khỏe, thậm chí là tính mạng của CB CNV ở đây. Đó là cải thiện điều kiện và môi trường làm việc trong điều kiện mưa bão, sấm sét. Trước khi đề cập tới việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc được thực hiện như thế nào, tác giả Nguyễn Thị Hằng đã nhắc lại tình trạng của những năm trước. Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, ngân sách hạn hẹp nên những năm trước việc cải thiện môi trường làm việc, trang bị các thiết bị chống sét của đơn vị chưa được quan tâm. Do đó, hằng năm mỗi khi vào mùa mưa bão các thiết bị truyền dẫn phát sóng thường xuyên bị sét đánh cháy hỏng, ít nhất từ 1 – 2 lần/năm, làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguy hiểm hơn là luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, nhất là không đảm về tính mạng đối với nhân viên trực máy do mưa bão, sấm sét gây nên.

 

 Bà Lê Thu Hiền - cán bộ quản lý các chương trình của Quỹ Châu Á trao giải cho tác giả  Nguyễn Thị Hằng.
Nhận rõ nguy cơ này, Đài TT – TH Hải Hà đã xác định việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc trong điều kiện mưa bão, sấm sét là nhiệm vụ cấp bách và cần làm ngay. Do đó, khắc phục mọi khó khăn về vật chất, kinh phí, Đài đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để lắp đặt một hệ thống chống sét tự động ngay trong phòng máy và cột ăng ten. Khi có mưa bão, sấm chớp hệ thống này sẽ tự động hoạt động thu sét rồi truyền dẫn tiêu sét xuống lòng đất. Tác giả Nguyễn Thị Hằng cho biết cùng với việc trang bị hệ thống chống sét Đài TT – TH Hải Hà cũng trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy để đề phòng nguy ngơ chập cháy điện tại phòng máy cũng như tại cơ quan đơn vị.
Là người trong cuộc, thụ hưởng thành quả của việc cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tác giả Nguyễn Thị Hằng còn chỉ rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong lĩnh vực này. Bởi hằng năm Công đoàn Đài TT – TH Hải Hà đều thực hiện xây dựng nội quy, quy tắc hoạt động của phòng máy và cơ quan, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và triển khai các nội quy, quy tắc, kế hoạch này tới toàn thể cán bộ CNVC, đồng thời tổ chức cho cán bộ CNVC tham gia các lớp tập huấn phòng chống chữa cháy…
Cũng từ góc độ “người trong cuộc”, có lẽ tác giả Nguyễn Thị Hằng đã muốn thông qua bài viết để bày tỏ rằng với sự quan tâm cải thiện môi trường làm việc của Đài và tổ chức CĐ mà CB CNV ở đây đã được làm việc trong điều kiện, môi trường an toàn. Điều này rất quan trọng vì nó giúp CB CNV yên tâm công tác và đã hạn chế được nguy cơ sét đánh cháy hỏng các thiết bị tài sản của đơn vị.
Song, hơn tất cả, có thể thấy trong bài viết này, còn một điều tác giả muốn đề cập. Đó là Đài TT-TH Hải Hà luôn xác định chỉ có môi trường làm việc tốt, an toàn; đời sống vật chất và tinh thần của CB CNV được quan tâm mới có thể tạo cho CB CNV yên tâm công tác, hết lòng vì công việc, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho, cụ thể là sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng các chương trình truyền hình VTV1, VTV3, QTV và FM