Đặc biệt, CĐ KCN Thụỵ Vân tham mưu cho Ban quản lý tạo điều kiện để CB CĐCS tham gia học ngoại ngữ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi NLĐ. Từ năm 2006-2009 có 85.600 người được đào tạo nghề, 12.658 CNVCLĐ được tham gia học tập về tin học văn phòng và 6.321 CNVCLĐ được tham gia đào tạo về ngoại ngữ.   

T.E.A