Theo đó, DA có tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng với mục tiêu là xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đời sống CNLĐ và để tổ chức CĐ nâng cao hơn nữa vị thế của mình.

Đây cũng là phương thức để tập hợp CNLĐ và phát triển đoàn viên. Do không phải đi lại xa, CNLĐ sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, giảm áp lực giao thông cho địa phương…

Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2017-2020. Mức giá căn hộ khoảng 100 đến 150 triệu đồng và được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay với lãi suất ưu đãi.