Những hình ảnh đầy cảm xúc của Chương trình:

 
Bà Tòng Thị Phóng - UV Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự "Tết sum vầy" cùng CNLĐ

Niềm vui vỡ òa

  

Cảm xúc trào dâng
Bất ngờ được gặp mẹ và con trai
Gói bánh trưng
3 đội thi gói bánh chưng
Thi bày mâm ngũ quả