Trong một cuộc phỏng vấn với Phố Bolsa TV, Chánh Biện lý quận Cam Tony Rackauckas đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến phiên sơ thẩm này.
Bao giờ công chúng có thể thấy được các bằng chứng của vụ án từ phía công tố?
- Ông Tony: Sẽ có phiên tòa sơ thẩm trước phiên tòa xét xử để quan tòa xem xét toàn bộ hay một phần bằng chứng của chúng tôi. Lúc đó, quan tòa sẽ quyết định có đủ bằng chứng để đưa bị cáo ra trước tòa hay không.
Bị cáo có quyền hiến định có phiên sơ thẩm trong vòng 15 ngày sau buổi luận tội. Sau buổi sơ thẩm, những bằng chứng được các công tố viên công khai trước tòa sẽ trở thành công cộng, được thông tin cho toàn bộ người dân.

Phóng viên Vũ Hoàng Lân và ông Tony Rackauckas (Ảnh: Phố Bolsa TV) 

Công chúng có thể xem các bằng chứng đó ở đâu?
-  Để xem các bằng chứng, người dân có thể tìm trong hồ sơ tòa án hoặc tới tham dự phiên tòa. Tất cả những bằng chứng được trưng ra tại tòa, công chúng có thể được xem và sao chép lại.
Bên cạnh những tin nhắn, công chúng sẽ được thấy những bằng chứng nào khác?
 Chúng tôi không thể cung cấp thông tin này. Đó sẽ là những bằng chứng được công khai vào thời điểm trưng ra tại tòa.
Chi tiết của các mẩu tin nhắn sẽ như thế nào? Các công tố viên sẽ tóm tắt hay đưa ra nguyên văn của các mẩu đối thoại?
- Trách nhiệm của chúng tôi là trưng ra vừa đủ bằng chứng để thuyết phục quan tòa rằng chúng tôi có đủ bằng chứng để đưa bị cáo ra tòa. Do đó, các bằng chứng được đưa ra sẽ là nguyên văn chứ không phải chỉ là phần tóm tắt lại.
 Tôi nghe được từ khán giả là ông Hồng Quang Minh không biết tiếng Anh. Vậy làm sao ông ta có thể đối thoại với cảnh sát chìm thông qua tin nhắn. Có phải tin nhắn bằng tiếng Việt không?
- Chúng tôi sẽ nói rõ điều đó tại phiên tòa.