Từ năm 2014, VPBank đã mua lại Cty tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (có vốn điếu lệ 1.000 tỷ đồng) làm Cty con với mục tiêu chuyên môn hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng do mảng hoạt động này có những đặc thù riêng, không thực sự phù hợp khi vận hành tại Ngân hàng. VPBC đang tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp để chuyển nhượng một phần vốn điều lệ trở thành Cty tài chính liên doanh.

VPBank cho biết dự kiến chuyển nhượng tối đa 49% vốn VPBFC và tìm kiếm thêm một nhà đầu tư là doanh nghiệp trong nước góp vốn tối thiểu 1% (theo quy định về loại hình hoạt động liên doanh). Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 1/2016 - quý 2/2016.

Về phía CTCK VPBS có vốn điều lệ 970 tỷ đồng, VPBank cho biết mức độ tăng trưởng của VPBS trong 3 năm trở lại đây có nhiều bấp bênh. VPBank sẽ chuyển đổi mô hình của VPBS thành Cty cổ phần. Sau đó VPBank dự kiến chuyển nhượng 86.33 triệu cp VPBS, tương ứng tỷ lệ 89% vốn (VPBank sẽ giữ lại 11% vốn VPBS). Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2015 - quý 1/2016.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, VPBank sẽ chào bán tối đa theo quy định là 30% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 20% vốn sau phát hành. Thời điểm thực hiện vào quý 4/2015 và 2016.

Hiện tại, VPBank vẫn chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào sở hữu cổ phần sau khi cổ đông lớn là Ngân hàng OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation Limited) Singapore đã bán toàn bộ 14,88% cổ phần, tương đương 85,83 triệu cp tại VPBank cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân người Việt vào cuối năm 2013.