Thời gian qua, cơ cấu cổ đông lớn của BCI liên tục có nhiều thay đổi khi Tổng Công ty Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) đã hoàn tất bán toàn bộ 24,19 triệu cổ phiếu BCI, tương ứng gần 28% vốn, thu về trên 400 tỷ đồng. Red River Holding cũng đã bán toàn bộ gần 3,6 triệu cổ phiếu sau khi Vietnam Infrastructure Strategic Limited thông báo đã bán hết 1,9 triệu cổ phiếu BCI.

 

Ngược lại, Norges Bank đã mua thêm 815.780 cổ phiếu BCI, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital lên 18.33%.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ cấu cổ đông chính của BCI gồm Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) sở hữu gần 16%, nhóm Dragon Capital là 18.33% và KDH sở hữu 20.41%.

Hiện nay, BCI là một trong số những công ty bất động sản có quý đất lớn và nhiều dự án. Tổng cộng BCI có 24 dự án bất động sản đang triển khai với tổng diện tích gần 400 ha tập trung ở các huyện Bình Tân, Bình Chánh. Tuy nhiên, đến nay các dự án của BCI vẫn đang thực hiện khá chậm và điều đó khiến kết quả kinh doanh của BCI nửa đầu năm 2015 lại sụt giảm mạnh.

Doanh thu thuần chỉ đạt hơn 51 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 37%, đạt 26 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2015, BCI mới hoàn thành được 13% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận.