Theo đó, 2 quỹ thuộc GS sẽ thực hiện chuyển đổi tổng cộng 6,5 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Lượng trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành 14,62 triệu cổ phiếu CII.

Cách đây không lâu, tổ chức này đã thực hiện chuyển đổi 4,5 triệu USD trái phiếu. Như vậy, nhiều khả năng trong năm nay, GS sẽ chuyển đổi toàn bộ 11 triệu USD trái phiếu chuyển đổi CII.

Toàn bộ 9,81 triệu cổ phiếu được chuyển đổi từ 4,5 triệu USD trái phiếu đã được CII mua lại thành cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp này.

Đầu tháng 9/2015, CII thông báo đã chi 196 tỷ đồng hoàn tất mua 9,81 triệu cổ phiếu quỹ từ Goldman Sachs.

CII cũng cho biết thêm, theo quy định của Luật chứng khoán, mỗi đợt mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp phải cách nhau 06 tháng và không được mua lại cổ phiếu của cổ đông lớn để làm cổ phiếu quỹ. Do vậy, nếu GS thực hiện chuyển đổi số trái phiếu chuyển đổi còn lại trước 6 tháng kể từ ngày CII hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ thì CII sẽ không thể mua lại số cổ phiếu được chuyển đổi đó để làm cổ phiếu quỹ.