Theo báo cáo cáo kiểm toán 2012 của SSI, tính đến cuối năm 2012 SSI có 6 toà nhà tại Mỹ mà công ty quốc tế SSI đã mua với mục đích cho thuê.

Nguyên giá của 6 tòa nhà này được điều chỉnh lại là 13,83 triệu USD, tương đương 283,6 tỷ đồng, trong đó giá trị đất là 2,54 triệu USD, tương đương 52 tỷ đồng, giá trị nhà là 11.28 triệu USD, tương đương 231,54 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê tòa nhà trong năm 2012 là 11,67 tỷ đồng.

Công ty quốc tế SSI được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài năm 2009, đầu tư vào kinh doanh bất động sản, văn phòng tại mỹ, vốn đầu tư tối đa la 18,5 triệu USD. SSI sở hữu 80% vốn tại công ty này, sở hữu gián tiếp thông qua quỹ đầu tư thành viên SSI.

Về lợi nhuận năm 2012 sau kiểm toán của SSI không có nhiều thay đổi so với kết quả hợp nhất trước kiểm toán, lãi sau thuế đạt 464,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm, gấp gần 6 lần năm 2011.

EPS năm 2012 của SSI đạt 1.328 đồng/cp.

Năm 2012 SSI đóng quỹ Tầm Nhìn SSI khi hết thời gian hoạt động. Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển toàn bộ giá trị danh mục đầu tư về tiền mặt trả cho cổ đông. Tại thời điểm 31.12.2012, do các thủ tục đóng quỹ chưa hoàn thành, vì vậy công ty còn phải thu từ SSIVF gần 14,6 tỷ đồng. Dự kiến việc thanh lý quỹ sẽ hoàn tất trong quý I.2013.

Năm 2012, SSI có 9 công ty liên kết trong đó có 2 công ty liên kết mới xuất hiện trong quý 4.2012 là Elcom và TMS. Lợi nhuận từ các công ty liên kết mang về cho SSI hơn 106 tỷ đồng, trong đó riêng HVG mang về lợi nhuận cho SSI gần 64 tỷ đồng (chiếm hơn 60% lợi nhuận mang lại của 9 công ty liên kết).