Tháng 12.2012, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh miền Trung (MNC)- ông Hồ Huy đã bán ra 888.000 cổ phiếu MNC cho ông Ngô Văn Kiều, sau khi giao dịch, tỉ lệ nắm giữ của ông Hồ Huy tại MNC giảm từ 12,66% xuống 1,65%.

Đến nay, sau khi thu xếp được nguồn tài chính ổn định, ông Hồ Huy lại đăng ký chào mua công khai 888.000 cổ phiếu MNC, nâng tỉ lệ nắm giữ về 12,65% như ban đầu, với giá chào mua dự kiến là 3.100 đồng/CP.

Thời gian thực hiện chào mua từ ngày 21.3.2013 đến 21.4.2013.

Tổng giá trị ông Hồ Huy sẽ mua lại khoảng 2,75 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện chào mua từ cổ tức, tiền lương, tiền thưởng của cá nhân.

Ông Hồ Huy sẽ tiếp tục điều hành để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu, lấy hoạt động kinh doanh vận tải làm cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường vận tải miền Trung.