Cục Kiểm ngư cho biết: Trong ngày, TQ tăng thêm hai tàu chiến để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 nâng tổng số tàu chiến hoạt động trong khu vực lên 6 chiếc. 

Hoạt động của các tàu chiến này như sau: Phía tây giàn khoan 2 tàu, phía đông 2 tàu và phía nam 2 tàu. Ngoài ra một máy bay trinh sát Y-8 hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan ở độ cao 300 – 500m. 

TQ tiếp tục duy trì lực lượng gồm: 36 tàu hải cảnh, 21 tàu vận tải và tàu kéo, 44 tàu cá và 6 tàu chiến. 

Tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, các tàu của TQ gồm: hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm, từng lớp ở khu vực cách giàn khoan khoảng 7 – 9 hải lý và 9 – 11 hải lý. 

Hoạt động của các tàu này sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng để ngăn chặn tàu kiểm ngư và tàu cá VN. 

Các tàu kiểm ngư VN hoạt động cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7 – 8 hải lý, tàu cá VN hoạt động ở khoảng cách 30 – 40 hải lý. 

Lực lượng chấp pháp VN tiếp tục hỗ trợ tích cực cho ngư dân khai thác tại ngư trường.