Trước đó, ngày 16.6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Quang - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Quang sinh năm 1959, quê quán xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn tiến sỹ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Quyết định 980/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Trung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định 978/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Rón, để nhận nhiệm vụ mới.