Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc vào những nội dung, cho ý kiến về dự án Luật An toàn thông tin; dự án Luật Phí, lệ phí; dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng Hải Việt Nam; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) trình bày báo cáo tại Hà Nội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập TP.Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo; Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo bổ sung (nếu có) về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Dự kiến phiên họp sẽ kết thúc vào ngày 10.4.