Theo đó, UBTVQH giám sát các chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng (tại phiên họp tháng 4.2012);  việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường (tại phiên họp tháng 8.2012); việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (tại phiên họp tháng 9.2012).

 Tổ chức hai lần chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp UBTVQH về những vấn đề đã được Quốc hội giao và những chất vấn khác của đại biểu Quốc hội gửi tới UBTVQH trong thời gian giữa hai kỳ họp (tại tháng 3 và tháng 8.2012). UBTVQH cũng sẽ giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH và một số vấn đề khác khi cần thiết. UBTVQH cũng sẽ phối hợp với Chính phủ, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Thảo luận về Dự án Luật Tài nguyên nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nhiều thành viên UBTVQH cùng yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự luật xem xét lại phạm vi điều chỉnh của luật. Các thành viên UBTVQH nhất trí cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước phải bao hàm cả nước biển, để đảm bảo ý nghĩa chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, cần nghiên cứu làm rõ hơn về giới hạn vùng nước biển nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về Luật Biển và thống nhất với các luật liên quan khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tổng kết ý kiến các thành viên UBTVQH, nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của UBTVQH, báo cáo Chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội để điều chỉnh lại dự thảo luật.

Cần tập trung nghiên cứu làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của luật; bổ sung các điều luật liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế; quy định chặt chẽ hơn về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, đơn vị tham gia quản lý, sử dụng và khai thác nguồn nước. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu và đưa ra phương án xây dựng luật trong việc quy định hoạt động quy hoạch tài nguyên nước theo vùng, lưu vực sông hay quy hoạch liên tỉnh.   

Phương Linh