Ngày 13.3, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ đăng đàn để trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề, tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cũng trong ngày 13.3, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ trả lời chất vấn của đại biểu QH với nhóm vấn đề về việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, những khó khăn, thách thức và triển vọng, kết quả đến hết năm 2015; Thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường xảy ra thiên tai, vấn đề di cư tự do, đào tạo nghề, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào thiểu số; Giải pháp giải quyết vấn đề ma túy và một số hủ tục, mê tín dị đoan trong vùng dân tộc thiểu số. Phiên chất vấn được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp; đồng thời, kết nối truyền hình trực tuyến với 63 đoàn đại biểu QH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại phiên họp này, Ủy ban TVQH sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3.2015; Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ban hành văn bản pháp luật...