Ngay sau khi Bộ trưởng Quang phát biểu, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hỏi ngay: Sau luật mới ban hành cần bao nhiêu nghị định, thông tư hướng dẫn? Khi mà ngay vấn đề định giá vẫn chưa xác định được?”. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đắn đo: “Chúng tôi đã chuẩn bị”; sau đó, ông nói: “Dự kiến sẽ có 5 nghị định”. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bình luận ngay: “Như thế cũng chưa biết là kiểu gì. Ông nói 5 nghị định là tôi chưa tin đâu. Ngay điều 8 cũng cần phải có 1 NĐ rồi. Anh Tụng (Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng) nói (luật cũ cần) 400 văn bản hướng dẫn, tôi nghĩ (luật mới) sẽ lại cần có 200 văn bản hướng dẫn nữa. Mà 200 là chết rồi”. Chính Chủ tịch QH cũng dùng 2 chữ “hệ trọng” khi nói về luật này, bởi theo ông: “Luật Đất đai sửa đổi điều chỉnh cả người đang sống lẫn người đã chết”.  
 
Rất kỳ vọng về một sự thay đổi, nhưng những phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho thấy ông hoàn toàn không yên tâm, không hài lòng với tờ trình của Bộ TNMT.

Hàng loạt vấn đề nổi cộm mà dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng như tờ trình của Bộ TNMT trình UBTVQH đã được Chủ tịch QH vạch ra: Chuyện thu hồi, tái định cư, định giá, cơ quan định giá, đấu giá, cơ quan tư vấn độc lập, rồi thì tố cáo, khiếu nại tham nhũng, các quyền sử dụng đất, hay vấn đề chia lại đất có được giải quyết hay không...

Chủ tịch QH dùng chữ “còn nhiều bất cập”, trong khi nhiều ý kiến cho rằng “phải quy định cụ thể, luật sửa đổi phải tầm cỡ như một bộ luật lớn”, mà “ngay việc thu hồi đền bù có thể thành một luật riêng”. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cũng ta thán: Không biết trên thế giới có nơi nào có điều luật dài như ở Luật Đất đai ở VN?

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cũng khẳng định quan điểm của Bộ Tư pháp là “Nhiều vấn đề cần cụ thể hơn để giảm thiểu văn bản hướng dẫn”. Thứ trưởng Tụng đưa ra con số 400 văn bản mà Luật Đất đai 2003 cần có để luật có thể “đi vào cuộc sống”. Ông cho rằng con số khổng lồ này đang thể hiện sự “cồng kềnh, mâu thuẫn, chồng chéo”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị “Nếu thấy tốt thì thông qua, chưa tốt, tiếp tục để thêm. Tinh thần là tháng 5 thông qua, nhưng chưa tốt thì tiếp tục chuẩn bị, chứ tiếp thu như thế này còn đơn giản lắm”. “Bản (dự thảo đã qua tiếp thu) này không thể đưa lấy ý kiến toàn dân” - ông kết luận.

Như vậy, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ tiếp tục được tiếp thu, hoàn thiện trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15.1.2013.