Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 63 đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở đảng, 5.469 chi bộ với hơn 65.000 đảng viên.

“Để thiết thực Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK về bình chọn, tôn vinh chi bộ tiêu biểu. Các chi bộ xây dựng báo cáo thành tích được các đảng bộ trực thuộc lựa chọn những chi bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định và báo cáo Đảng ủy Khối. Ban thường vụ Đảng ủy Khối lập hội đồng thẩm định đã tiến hành xét duyệt công nhận 125 chi bộ tiêu biểu trên tổng số 173 chi bộ được các đảng bộ trực thuộc đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã Quyết định khen thưởng cho 125 chi bộ tiêu biểu, đồng thời đã lựa chọn 80 chi bộ tiêu biểu nhất để tuyên dương tại buổi lễ ngày hôm nay” – ông Hùng cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối đã đạt được trong những năm qua và nhiệt liệt chúc mừng các chi bộ tiêu biểu được tuyên dương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ và yêu cầu Đảng bộ Khối cần có các giải pháp để tăng cường công tác quản lý cán bộ được chất lượng, hiệu quả hơn.

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc cần phát huy vai trò của chi bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu. Bác Hồ nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên, tập thể chi ủy, người đứng đầu chi ủy tốt”.

“Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống, thống nhất về ý chí hành động, chặc chẽ về tổ chức và vì nhân dân phục vụ” – Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng nêu rõ: Mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường rèn luyện, đạo đức lối sống, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ mà chúng ta đã chỉ ra ở một số bộ ngành, địa phương thời gian qua. Đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc, thấm đậm trong công tác tổ chức, xây dựng đảng hiện nay.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là nguồn cán bộ kế cận.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định 55 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay, để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chấm dứt tình trạng ăn uống chè chén sa hoa, lãng phí gây phản cảm.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đưa ra các quan điểm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách. Kết hợp đức trị và pháp trị nhưng coi trọng pháp trị. Làm sổ tay về 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 để các cán bộ đảng viên soi vào, rèn luyện, phấn đấu góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

“Với phương trâm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tôi đề nghị Đảng ủy Khối gạn đục khơi trong, tìm những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm để phổ biến trong sinh hoạt chi bộ” – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.