Trong ngày, Trung Quốc duy trì lực lượng 136 tàu, trong đó có 37-39 tàu hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo và từ 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự và 1 máy bay trực thăng hạ cánh xuống giàn khoan Hải Dương 981 vào lúc 9 giờ 35 phút. 

Tàu cá vỏ thép của Trung Quốc được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh số hiệu 46102 tiến hành dàn hàng ngang, ngăn chặn tàu cá của ta ở phạm vi cách giàn khoan khoảng 30 hải lý. 

Các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn duy trì vị trí cách giàn khoan từ 9-10 hải lý để thực hiện nhiệm vụ. Trước hoạt động của tàu kiểm ngư Việt Nam, tàu hải cảnh, hải giám và tàu kéo của Trung Quốc đã tiếp cận vây ép, chặn hướng các tàu kiểm ngư ở khoảng cách gần chỉ 30-50m. Đồng thời những tàu này sẵn sàng tăng tốc độ, đâm va vào tàu của ta. Các ngư dân tổ chức theo nhóm, bám ngư trường cách giàn khoan khoảng 30-35 hải lý.