Ông Đặng Công Ngữ- Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa- cho biết, ngoài số bản đồ trên (gồm 90 bản đồ quốc tế), còn có 5 tập sách, tạp chí được xuất bản tại Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước Châu Âu từ năm 1626 đến 1975.

Số bản đồ này có thể chia thành hai nhóm chính, đó là các bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa và nhóm bản đồ Việt Nam, bản đồ khu vực Châu Á- trong đó thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Mới nhất là những bản đồ về dầu mỏ và khoáng sản của Trung Quốc trong cuốn sách The People's Republic of China in năm 1949- được Mỹ in lại, xuất bản năm 1975- cho thấy biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Theo ông Đặng Công Ngữ, những bản đồ sẽ được scan thành nhiều bộ, không chỉ trưng bày tại Đà Nẵng mà còn giới thiệu rộng rãi cho đồng bào cả nước, trước mắt sẽ là Thừa Thiên - Huế, TP.Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin - Truyền thông và tại "Tuần lễ biển" năm 2013 tổ chức ở Khánh Hòa.