Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2016).

Theo đó, triển lãm đã trưng bày gần 100 bức ảnh với 2 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ.

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND sau đó.

Qua đó khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bên cạnh đó triển lãm dành một phần giới thiệu các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ nhằm góp phần tuyên truyền về truyền thống của Quốc hội và HĐND các cấp để cử tri hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 22.5, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân.

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày, từ 17-18.5 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.