Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phổ biến những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tiếp theo đó, đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã quán triệt Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 446 ngày 15.1.2016 của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử.
Đồng chí Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, đồng thời triển khai Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử. 

Sau hội nghị, các quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp mình, xong trước ngày 4.2.2016; cấp xã, phường, thị trấn xong trước 5.2.2016. Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xong trước 7.2.2016. 

Trước ngày 22.2.2016 hoàn thành chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chậm nhất ngày 18.3.2016 hoàn thành chia khu vực bỏ phiếu. Thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở TP, cấp huyện và cấp xã chậm nhất vào ngày 17.2.2016.