Thưa ông, theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương tính đến ngày 28.9, kết quả bầu cấp ủy cấp tỉnh của các Đảng bộ trực thuộc trung ương đa số đều không đảm bảo yêu cầu về cơ cấu độ tuổi trẻ, trong 16 tỉnh đã tiến hành ĐH thì chỉ duy nhất Lào Cai, đạt tỉ lệ trẻ 10%, còn đa số các tỉnh không đạt như Thái Bình 1,85%, Hòa Bình 3,70%. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

- Trong Di chúc, Bác Hồ từng nhắc nhở: “Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Việc đào tạo cán bộ trẻ luôn được Đảng ta trung thành với mục tiêu của mình, BCH Trung ương khóa XI cũng nhấn mạnh đến vấn đề nhân sự trẻ, phụ nữ, người dân tộc, tuy nhiên điều tôi băn khoăn ở đây là thực hiện như thế nào. Ông cha ta vẫn nói “tre già măng mọc”, “con hơn cha là nhà có phúc”, câu nói ấy nhắc nhở chúng ta, phải đào tạo, bồi dưỡng để khi lớp trước già thì có lớp sau nối tiếp.

Ở nước ta thì ngay từ chiếc huy hiệu của Đội Thiếu niên tiền phong đã là hình ảnh chiếc măng, rồi đến huy hiệu của Đoàn Thanh niên là bàn tay cầm cờ đỏ tiến lên gánh vác sự nghiệp của đất nước, của dân tộc là dựa vào thế hệ trẻ.

Vấn đề nhân sự, đặc biệt là nhân sự trẻ luôn được nhắc tới trong văn kiện ĐH từ xưa đến nay, nhưng theo tôi, vấn đề quan trọng là làm thế nào để đảm bảo được có nhiều người trẻ tham gia vào cấp lãnh đạo từ thấp đến cao.

Quan trọng nhất là phải tuyển chọn, phải đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Những người đứng đầu các cấp ủy Đảng phải hết sức quan tâm, có kế hoạch lâu dài cho việc này, chứ nếu không cứ để sắp đến ĐH mới làm thì tất yếu sẽ xảy ra cảnh “đốt đuốc đi tìm” cán bộ trẻ.

Trách nhiệm tuyển chọn cán bộ là các cấp ủy, là người đứng đầu cấp ủy, phải nghĩ ngay đến việc đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo những người kế cận mình ngay từ khi đảm nhận công việc của mình.

Vừa qua, kết quả bầu cấp ủy cấp tỉnh của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương không đảm bảo về cơ cấu độ tuổi trẻ, theo ông, nguyên nhân do đâu, phải chăng do thiếu cán bộ trẻ?

- Việc cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy đạt tỉ lệ thấp, nguyên nhân có phải là do thiếu những người trẻ, năng lực yếu và không đủ tiêu chuẩn. Tôi có thể trả lời là không thiếu. Bây giờ lực lượng thanh niên của chúng ta rất lớn, mấy chục triệu người, họ được tôi luyện trong thực tiễn công việc và cuộc sống.

Trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng là phải theo dõi từng bước đi của họ. Lỗi này thuộc về các cấp ủy, đặc biệt là những người đứng đầu các cấp chưa phát hiện ra họ, chứ không phải thiếu người tài. Tuy nhiên, vấn đề lựa chọn cán bộ, theo tôi phải được lựa chọn cẩn thận, chứ không theo kiểu “vơ bèo gạt tép”. Tức là phải có đào tạo, theo dõi, giám sát, phát hiện để lựa chọn. Những người lãnh đạo cần phải hết sức vô tư trong lựa chọn và giúp đỡ không để chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm, chi phối trong việc chọn, đào tạo cán bộ trẻ.

Có ý kiến cho rằng, tình trạng lãnh đạo đưa con cháu của mình vào thế chân vẫn còn, vậy theo ông làm thế nào để khắc phục được tình trạng này?

- Để tổ chức thực hiện tốt, tránh tình trạng trên thì công tác đào tạo cán bộ trẻ phải dựa trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch. Bây giờ trong cơ quan muốn đề bạt một người thì trong cơ quan cũng phải tiến hành dân chủ thực sự chứ không được hình thức. Người lãnh đạo phải hết sức công tâm, vô tư và phải nắm thêm thông tin xem mọi người ở cơ quan có đồng nhất không và người đứng ra tổ chức, tuyển chọn cán bộ phải có tâm sáng, vô tư đánh giá được cán bộ. Tôi cho rằng mấu chốt tất cả mọi phương pháp đều phải trên cơ sở dân chủ, công khai minh bạch.

Ví dụ anh muốn đề bạt ai, anh công khai 1 tháng, sau khi lấy ý kiến mọi người đều thống nhất thì mới tìm ra được cán bộ tốt.

Vấn đề đào tạo, chọn cán bộ từ xưa ông cha ta đã nói: “Dụng nhân như dụng mộc”, tức là bố trí loại gỗ nào thì được dùng vào việc gì, như vậy mới phát huy sở trường, năng lực của từng người.

Và người cán bộ cũng phải biết liêm sỉ. Tức là khi được lãnh đạo giao cho mình đảm nhiệm một công việc, chức vụ nhưng tự cảm nhận là không làm được thì nên từ chối. Và trong quá trình làm việc, phụ trách lĩnh vực nếu để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong lĩnh vực phụ trách thì nên thực hiện văn hóa từ chức.

Xin trân trọng cảm ơn ông!