Tổng Bí thư khẳng định: “Phòng, chống tham nhũng là một yêu cầu, nội dung lớn của Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sau gần một năm được thành lập - trực thuộc Bộ Chính trị và đi vào hoạt động - đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và bước đầu làm được một số việc. Bộ máy cơ quan phòng, chống tham nhũng được kiện toàn với việc tái lập Ban Nội chính từ TƯ tới địa phương.

7 đoàn công tác đã được cử tới các bộ, ngành, địa phương, trong đó có cả các cơ quan tư pháp TƯ để kiểm tra việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng lớn, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm. Ban chỉ đạo đã quyết định đưa 8 vụ án, 2 vụ việc vào diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo trong năm 2013 và sẽ xem xét đưa thêm một số vụ án, vụ việc khác vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo trong năm 2014.

Tuy nhiên, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một công việc lâu dài; rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện, kết hợp nhiều biện pháp, trong đó phòng phải là cơ bản, chống phải làm quyết liệt. Tốt nhất là đừng để nó xảy ra; phải tìm cách ngăn chặn, răn đe trước, làm cho người ta không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng và không thể tham nhũng... Còn khi đã xảy ra rồi thì phải kiên quyết xử lý; xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật pháp. Xử lý nghiêm cũng là biện pháp phòng tích cực”.