Đây là việc lâu dài, động chạm đến chủ quyền quốc gia. Trung Quốc đã có ý đồ hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc.

Ngoài ra, việc hạ đặt giàn khoan - theo Tổng Bí thư - còn vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa đảng và nhà nước hai nước.

Trước các ý kiến cử tri bày tỏ sự băn khoăn lo lắng, Tổng Bí thư nói đây là vấn đề rất lớn, quan trọng, hệ trọng và nhạy cảm, có liên quan chặt chẽ đến sự ổn và phát triển của đất nước, đến độc lập chủ quyền quốc gia, quan hệ giữa ta và Trung Quốc.

Nhắc lại câu chuyện lịch sử khi thực tế đã nhiều lần xảy ra các sự việc tương tự, nhưng theo Tổng Bí thư, cái khó lần này là ta lại phải tìm cách chung sống hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng phải giữ được chủ quyền quốc gia.

Đối phó với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Tổng Bí thư khẳng định với cử tri là Đảng và Nhà nước đã công khai đăng tải thông tin, tìm mọi biện pháp chứng minh hành vi sai trái của Trung Quốc chứ tuyệt đối không nhân nhượng. 

“Ta phải kiên quyết, kiên trì để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ lãnh thổ. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm - ông nói, và vì vậy, việc đấu tranh cần “bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế để không xảy ra xung đột, không để xảy ra chiến tranh”.