Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, các đảng ủy khối các cơ quan trung ương và doanh nghiệp trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - thay mặt tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác sau một năm tái thành lập. Năm 2013 là năm đầu tiên Ban Kinh tế Trung ương đi vào hoạt động theo Quyết định số 160-QĐ/TW- ngày 28.12.2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 Các đồng chí lãnh đạo dự buổi làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, năm 2013, trong điều kiện mới tái lập, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo, động viên kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí thường trực Ban Bí thư; sự ủng hộ, giúp đỡ của Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của lãnh đạo ban, toàn thể cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương đã nên cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt bậc, tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch công tác 2013.

Về kế hoạch công tác năm 2014, đồng chí Trưởng ban báo cáo, sẽ phân công nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân theo các đề án cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm. Về nghiên cứu, đề xuất tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ban là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về lĩnh vực kinh tế (theo 2 nhóm vấn đề mà Ban Bí thư giao), đồng thời tham gia tích vực, có hiệu quả vào công việc tổng kết chung của nhóm kinh tế và của Ban Chỉ đạo trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc. 

Về thẩm định, bám sát nhiệm vụ thẩm định các đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 và 10 trong năm 2014, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban.

Về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác giám sát và báo cáo kết quả giám sát tổng thể 5 năm (2011-2013) thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị.

Đánh giá công tác năm 2013 của Ban Kinh tế Trung ương, các đại biểu tham dự bày tỏ ấn tượng sâu sắc với các kết quả qua một năm hoạt động của ban trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất làm việc,… Đạt được những thành công ban đầu, thể hiện quyết tâm rất cao của tập thể lãnh đạo ban với cách làm việc hết sức khoa học, có bài bản, chủ động, sáng tạo.

Ban đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt là công tác thẩm định các đề án lớn về kinh tế - xã hội, bước đầu khẳng định vị thế của ban; triển khai tốt, duy trì công tác nghiên cứu, đề xuất, thẩm định bảo đảm không để ngắt quãng, cách thức tổ chức khoa học, các báo cáo thẩm định được Bộ Chính trị đáng giá cao, góp sức cho Bộ Chính trị quyết định các chủ trương, đề án lớn.

Về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, ban đã tiến hành rất nhanh chóng, nhưng đảm bảo chất lượng, cán bộ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư rất quan tâm lắng nghe và đánh giá cao các ý kiến đề xuất và thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội rất quan trọng, đó là những vấn đề gai góc, phức tạp và nhạy cảm mà toàn dân, toàn Đảng đang rất quan tâm.

Trong báo cáo của các bộ, ban đã có những đánh giá khách quan, chân thực. 

Trong các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã có những đánh giá khách quan, chân thực và có nhiều đề xuất mới rất thiết thực và sáng tạo; lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ đánh giá tốt về những đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong một năm qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, những kết quả đó mới là bước đầu. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trước mắt vẫn đang tiếp tục rất khó khăn, đặt ra những câu hỏi lớn. Ban Kinh tế Trung ương phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa, thu hút tốt hơn nữa trí tuệ của các đội ngũ trong và ngoài ban để đánh giá xác thực tình hình kinh tế - xã hội và có những kiến nghị đổi mới phù hợp, có giá trị đột phá để góp phần tích cực cùng toàn dân, toàn Đảng đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, bền vững.

Thay mặt tập thể lãnh đạo ban, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, ra sức tập trung hơn nữa trong triển  khai nhiệm vụ công tác, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa  phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.