Tới đây liệu Bộ TNMT có thành lập đoàn thanh tra mới để rà soát lại việc thu hồi đất ở Văn Giang?

- Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ TNMT sẽ phối hợp với nhau để xem xét lại vấn đề như kiến nghị của người dân vì người dân cho rằng dự án này nên thu hẹp lại để giữ đất sản xuất... Dự án này tới hơn 500ha, trong đó có 55ha làm đường,  thực tế hiện nay mới chỉ thu hồi 129ha. Đất chưa thu hồi thì người dân vẫn tiếp tục sản xuất chứ không lấy ngay.

Trước đề nghị của người dân về việc thu hẹp diện tích khu đô thị này, các cơ quan chức năng có xem xét gì?

- Vấn đề này chúng tôi cũng mới đang thu thập ý kiến. Còn chỉ đạo của Chính phủ thì đã có văn bản do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký về việc này. Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, làm rõ những vấn đề về mặt chính sách. Ở đây, tôi cho rằng cũng không phải người dân thắc mắc về mặt chính sách. Phải nói về phía tỉnh và nhà đầu tư cũng đã giải quyết khá thỏa đáng về chính sách nhưng nguyện vọng của người dân như thế chúng ta cũng cần phải xem xét, nhất và với một dự án lớn như vậy.

Trong bối cảnh BĐS hiện nay cung phát triển vượt cầu đang cần cơ cấu lại thì ý kiến  thu hẹp dự án khu đô thị này cũng đáng quan tâm?

- Tôi xin nhắc lại là dự án này  kéo dài đến 2020 nên giờ chúng ta nói như vậy thì cũng hơi sớm vì còn tùy thuộc khả năng chuyển biến của tình hình. Nhưng tôi cho rằng nhu cầu phát triển đô thị cũng là rất xác đáng và cần thiết bởi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc làm khu công nghiệp, khu đô thị là chủ trương rất đúng đắn. Khu đất ở Văn Giang này gắn với Hà Nội nên việc chuyển đổi để làm khu đô thị cũng là tất yếu. Tất nhiên các vấn đề đặt ra, mình phải hết sức chú ý, nhất là nguyện vọng của người dân.

Tại phiên trả lời chất vấn hôm qua, ông có nói  nhiều dự án thu hồi đất nhưng không sử dụng ngay đã gây lãng phí, thậm chí lãng phí tới cả 20 năm. Dự án ở Văn Giang được quy hoạch đến tận năm 2020 liệu  có phải là một trường hợp như vậy?

- Quyết định dự án đến 2020 là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tức là dự án này không thể làm ngay, làm nhanh hơn được vì quy mô lớn như vậy không thể nói là làm được trong ngày một ngày hai mà cần phải có thời gian.

Khi nào thì bộ sẽ có kết luận về vụ việc ở Văn Giang?

- Không có kết luận gì cả. Vụ việc này đã có ý kiến của Thủ tướng rồi. Thủ tướng cũng đã nói quá trình thực hiện, tỉnh đã làm theo quyết định của Thủ tướng, thực hiện chính sách đền bù... cơ bản là tốt. Vừa rồi, việc thu hồi hơn 5ha liên quan đến 166 hộ, do các thế lực bên ngoài lợi dụng, kích động nên trở thành vấn đề chính trị chứ không phải sai phạm gì. Việc này thì tỉnh cần làm thế nào để thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân, cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực tế. Chúng ta phải nói cho khách quan, trách nhiệm Nhà nước đến đâu, người dân đến đâu, sai đâu phải sửa đó, vi phạm pháp luật thì phải xử. Chúng ta phải làm sao không để thế lực nào lợi dụng để làm to chuyện lên.

Bản thân bộ trưởng có sẵn sàng đối thoại với người dân Văn Giang?

- Tôi sẵn sàng, không có vấn đề gì cả.

- Xin cảm ơn bộ trưởng!