Ông Sự vẫn tiếp tục giữ các chức vụ Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh và Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho đến hết nhiệm kỳ.

Để chuẩn bị công tác nhân sự, Thành ủy Hội An chuẩn bị họp Ban Chấp hành Đảng bộ bất thường bầu Bí thư mới vào tuần sau, sớm hơn 1 tháng trước Đại hội Đảng bộ TP.Hội An dự kiến tổ chức vào tháng 7.

Từ năm 2013, ông Nguyễn Sự đã gửi đơn xin nghỉ sớm trước khi kết thúc nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy Hội An. Tuy nhiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chấp thuận và động viên ông ở lại làm việc thêm một thời gian. Đến năm 2014 và đầu năm 2015, ông Sự tiếp tục gửi đơn đề nghị nhưng đến nay mới được chấp thuận. 
Ông Nguyễn Sự 

Ông Sự sinh năm 1957, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Toán Lý, từng làm giáo viên tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, ông tham gia nhập ngũ 3 năm, sau đó về làm cán bộ đoàn, chủ tịch xã, trưởng phòng tài chính, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Hội An (2 nhiệm kỳ), Bí thư Thành ủy Hội An (2 nhiệm kỳ). Năm 2005, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, vì có nhiều thành tích trong việc giữ gìn và bảo tồn đô thị cổ Hội An.

Ông Sự cho biết, dù đủ điều kiện công tác đến tháng 1.2018, nhưng ông tự nhận thấy mình đã già, nên muốn nghỉ hưu sớm để lớp trẻ có cơ hội cống hiến cho quê hương, đất nước. “Điều này cũng bình thường, bao nhiêu người cũng đã từng làm như vậy. Nghỉ sớm để nhường cho lớp trẻ có điều kiện thể hiện, là điều bình thường, không nên làm cho nó trở thành bất thường” – ông Sự nói.