Liên quan đến thẩm quyền xét xử của tòa cấp huyện trong việc xử án hành chính, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng: Vấn đề quan trọng là việc xét xử phải đảm bảo khách quan, chứ không phải cứ dân kiện quan là phải chuyển lên tòa cấp tỉnh. Theo ĐB thì pháp luật tố tụng hiện nay đã tăng thẩm quyền cho tòa án cấp huyện, được xét xử đến 15 năm tù nên không thể nói là năng lực yếu.

“Vấn đề là thẩm phán có dám đối đầu với chính quyền địa phương cùng cấp không”, ĐB Nguyễn Bá Thuyền nhấn mạnh.

Chia sẻ với luồng quan điểm này, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, việc dự luật sửa đổi theo hướng rút việc giải quyết của tòa cấp huyện lên tòa cấp tỉnh là “một bước thụt lùi, không dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn”. ĐB Huỳnh Nghĩa đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc vấn đề này. Là người làm thực tiễn pháp lý, ĐB Đỗ Văn Đương chỉ rõ: Nguyên nhân chính mà án hành chính cấp huyện bị hủy nhiều không phải do trình độ mà do ngại va chạm với chính quyền.

Cũng theo ĐB Đương thì thẩm phán cấp huyện bị áp lực thì thẩm phán cấp tỉnh cũng chịu áp lực. ĐB kiến nghị ban soạn thảo nên “đổi mới” đưa phần quyết định hành chính của chủ tịch UBND huyện bị khiếu kiện lên cho tỉnh xử sơ thẩm và những vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tỉnh thì tới đây đều đưa lên TAND cấp cao. Theo ĐB Đương, tòa án cấp cao thành lập theo luật mới sẽ hoàn toàn độc lập với chính quyền địa phương.