Thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án sân bay Long Thành, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu hai giải pháp có tính khả thi. Một là xin cơ chế đặc thù để giải phóng mặt bằng (GPMB) sân bay Long Thành, hai là tiết kiệm chi thường xuyên trên phạm vi cả nước.

ĐBQH Phạm Minh Chính phân tích, hai năm vừa qua, biên chế của chúng ta không giảm mà còn tăng. Cùng đó, chi thường xuyên cũng tăng lên. Con số tương đối năm 2015 là 62,3%, năm 2016 là 65,7%, dự kiến năm 2017 là 64,9%.

Con số tuyệt đối, năm 2016 tăng so với 2015 là trên 50.000 tỷ đồng, năm 2017 tăng so với năm 2015 là 114.000 tỷ đồng. Như vậy, riêng năm 2017 chỉ cần ta tiết kiệm chi thường xuyên 1% thôi, đã tiết kiệm được trên 10.000 tỷ đồng. Và nếu năm 2018 cũng chỉ cần tiết kiệm 1% như vậy là tiết kiệm được thêm hơn 10.000 tỷ đồng nữa. Như vậy chỉ cần 2 năm là có trên 20.000 tỷ đồng, đủ tiền để GPMB làm sân bay Long Thành.

“Muốn làm được việc này thì phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Chúng ta cứ băn khoăn, 23.000 tỷ đồng lấy đâu ra, nhưng nếu chính bản thân chúng ta chỉ cần thực hiện tốt theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, giảm biên chế, giảm đầu mối thì sẽ có nguồn vốn này theo báo cáo mà Bộ Tài chính cung cấp cho chúng tôi” – ĐBQH Phạm Minh Chính nói.

Gợi ý của ĐBQH Phạm Minh Chính rất cần xem xét, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) phát biểu.

Trước đó, đại biểu Trần Thị Phương Hoa (Hà Nội) phân tích, nếu như trên 23 ngàn tỷ đều phải dùng ngân sách thì liệu có đảm bảo không gây tác động xấu đến nơ công hay không?