Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho rằng, quân nhân chuyên nghiệp là quân nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết cho công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng Quân đội, tự nguyện phục vụ trong Quân đội nhân dân có thời hạn hoặc hết hạn tuổi cao nhất theo quy định. Cấp hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp là Thượng tá.

Băn khoăn với quy định về cấp hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiêp chỉ là Thượng tá, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng "Tại sao trong các hạn tuổi chức vụ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp không có đại tá, mà chỉ có thượng tá trở xuống? Tôi được biết, hiện có rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao nhưng không được phong quân hàm đại tá?

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Việc có thể nâng quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp lên đại tá không, tôi nghĩ là được, vì có nhiều vị trí quan trọng. Tiêu chuẩn, chế độ, nhất là quân hàm phải căn cứ vào cống hiến và nhiều yếu tố khác. Không phải cứ Tiến sĩ là Thượng tá còn Thạc sĩ là Trung tá.

 

Nhiều người giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn trong lực lượng nhưng có văn bằng Tiến sĩ đâu. Khi xây dựng dự án luật phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, chức năng, nhiệm vụ.

Công nhân quốc phòng có vị trí khác. Nếu quy định công nhân quốc phòng với viên chức vào một quy định thì thiệt cho công nhân quá. Có rất nhiều vị trí công nhân quốc phòng cao hơn viên chức. Dự án luật phải hạn chế thấp nhất các quy định giao cho Chính phủ, Bộ trưởng quy định.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị làm rõ việc quy định về quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp trong dự thảo pháp lệnh có phù hợp với Hiến pháp không?

Cụ thể, theo Khoản 12, Điều 70, Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan có quyền quyết định về hàm, cấp trong quân đội. Trong khi, thẩm quyền ban hành pháp lệnh thuộc về UBTVQH. Vì thế, cần giải thích rõ việc tại sao lại đưa nội dung quy định về quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp vào pháp lệnh này.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nâng dự án pháp lệnh thành dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng để vừa bảo đảm phù hợp với Khoản 12, Điều 70, Hiến pháp năm 2013 quy định “hàm cấp trong lực lượng vũ trang phải do Quốc hội quy định.”

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn kết luận Ban soạn thảo cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện, nâng Pháp lệnh lên thành Luật, trình Quốc hội xem xét. Trong tháng 9, cơ quan soạn thảo trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo đúng quy trình tại Phiên họp thứ 41.

Clip Phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 13.8: