Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ;  Cho ý kiến về Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội.
Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật báo chí (sửa đổi); Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Cho ý kiến về Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật dược (sửa đổi).
Tại phiên họp thứ 45 này, dự kiến đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh sẽ trình một dự án luật. Đây là sáng kiến lập pháp của cá nhân đại biểu Khánh.

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện; Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Clip Phiên họp thứ 44 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.