Theo chương trình, phiên họp bắt đầu từ hôm nay 10.8 đến 18.8 với những nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về 5 dự án luật mới được đưa ra cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4; tiến hành chất vấn bộ trưởng Bộ Xây dựng và các thành viên Chính phủ khác về các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 4 dự án luật còn ý kiến khác nhau đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật quản lý nợ công sửa đổi; Luật tố cáo (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về 5 dự án luật sẽ được đưa ra cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 như: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp; Luật hành chính công.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Nội dung này sẽ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ khác sẽ bổ sung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rút 2 nội dung là Luật Cạnh tranh sửa đổi; Luật sửa đổi bổ sung một số điều về Luật thể dục thể thao với lý do Chính phủ chưa chuẩn bị kịp. Đồng thời bổ sung 5 nội dung khác.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Quốc hội và các cán bộ, công nhân viên Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.