Với 459 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt tỉ lệ 92,91%, ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Trần Đại Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng. Ông Trần Đại Quang vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Tóm tắt tiểu sử ông Tô Lâm.
Ông Tô Lâm, sinh ngày: 10/7/1957. Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dân tộc: Kinh. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Tóm  tắt quá trình công tác.
1974 – 1979: học sinh khóa 6 Trường Công an Trung ương, sau đổi là Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân.
Năm 2007: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
Năm 2010: Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.
8/2010: được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.
9/2014: được phong thăng cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng.
01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Thủ tướng tuyên thệ.