Ngày 22.10, sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình KT-XH năm 2012 và có lời: “Xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội (QH), trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành”.

ĐB Trần Du Lịch (TPHCM): Tôi rất hoan nghênh việc Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm về những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế đất nước. Chính phủ đã nhận lỗi trước QH cũng giống như việc Bộ Chính trị đã nhận khuyết điểm trước Hội nghị T.Ư vừa rồi. Việc Thủ tướng phát biểu như sáng 22.10 là thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng về nhận trách nhiệm trước nhân dân.

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị): Các ĐBQH chắc chắn sẽ ghi nhận việc Thủ tướng tự nhận thấy khuyết điểm của mình, của Chính phủ. Với tư cách là đại biểu QH, tôi rất hoan nghênh động tác mạnh dạn, cầu thị này.

Nhiều người sẽ có câu hỏi rằng, việc Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm thì sau đó có giải pháp gì không? Tôi cho rằng trước sau gì Thủ tướng cũng sẽ có chương trình hành động. Bởi sau Hội nghị Trung ương 6, BCHTƯ Đảng sẽ có hệ thống các giải pháp đi kèm. Đặc biệt là phải có hướng đi cụ thể hơn trong việc tái cơ cấu lại các tập đoàn, TCty nhà nước, phải chỉ rõ trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các bộ ngành liên quan.

Hôm nay, Thủ tướng có báo cáo về tình hình KT-XH, trong báo cáo này cũng đưa ra một số giải pháp. QH không phải hội nghị kiểm điểm cá nhân, vì vậy sau đây chắc chắn sẽ có những điều chỉnh về chính sách.

ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh): Trong báo cáo về kinh tế- xã hội, Thủ tướng có nhận những khuyết điểm về chỉ đạo điều hành, tôi nghĩ đây cũng thể hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, nhưng quan trọng đối với tôi là biện pháp sắp tới khắc phục như thế nào để chứng minh lời hứa, lời nhận lỗi đó. Bây giờ không những QH, mà cử tri cả nước sẽ trên cơ sở lời hứa đó theo dõi sát những chỉ đạo, điều hành và đặc biệt là những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đó. Nhận lỗi chỉ là bước đầu, một dấu hiệu để QH, cử tri giám sát.