Chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh. Với đa số phiếu tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tín nhiệm phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh (với 98,18 % ĐBQH tán thành). Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội (với 98,18 % ĐBQH tán thành); Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (với 97,98 % ĐBQH tán thành); Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (với  98,18% ĐBQH tán thành) được bầu làm Ủy viên Hội đồng quốc phòng an ninh.
Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh với tỉ lệ tán thành cao.
Trước đó trong buổi sáng, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, với đa số phiếu tán thành của các ĐBQH, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm  đối với các ông:Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh; và các Ủy viên của Hội đồng này là các ông:  Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.
Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, với 96,76 % ĐBQH tán thành; ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, với  97,37% ĐBQH tán thành. 
13 người được Quốc hội phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm có: Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, với 97,98 % ĐBQH tán thành; Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, với 97,37 % ĐBQH tán thành; Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, với 96,76 % ĐBQH tán thành; Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, với 97,77 % ĐBQH tán thành; Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, với 97,98 % ĐBQH tán thành; Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, với 97,57 % ĐBQH tán thành; Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu, với 97,98 % ĐBQH tán thành; Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ, với 97,17 % ĐBQH tán thành; Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, với 97,77 % ĐBQH tán thành; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, với 93,95 % ĐBQH tán thành; Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, với 94,74 % ĐBQH tán thành; Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, với 90,49 % ĐBQH tán thành; Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với 95,14 % ĐBQH tán thành.
Trước đó trong buổi sáng, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông, bà: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Thị Nương,  nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu; Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ; Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin và truyền thông; Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Clip Thủ tướng tuyên thệ.