Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, giai đoạn 2007 - 2014, trong tổng số người được giải quyết chế độ thì có khoảng 80% giải quyết hưởng BHXH một lần, chỉ có khoảng 20% hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, có gần 500.000 người hưởng BHXH một lần và con số này có xu hướng gia tăng qua từng năm. 

“Việc cho phép NLĐ có dưới 20 năm đóng BHXH mà chưa hết tuổi lao động được nhận trợ cấp BHXH một lần tuy tạo điều kiện linh hoạt cho NLĐ lựa chọn nhưng chưa khuyến khích NLĐ bảo lưu, tích lũy thời gian đóng BHXH trong quá trình làm việc để có thể được hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động” – bà Hải Chuyền cho biết. 

Mục tiêu xây dựng điều 60, theo bà Hải Chuyền là nhằm khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đã đóng BHXH, tích lũy thời gian đóng BHXH trong quá trình lao động để có thể hưởng lương hưu hàng tháng nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động thay vì nhận BHXH một lần. 

Về thực trạng một bộ phận NLĐ kiến nghị được lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH như quy định tại Luật BHXH năm 2006, theo bà Hải Chuyền, nguyên nhân chính là do thực tế đời sống NLĐ trong các khu công nghiệp còn khó khăn, tiền lương thực tế còn thấp, NLĐ cần một khoản tiền trang trải cuộc sống trước mắt và chưa nghĩ đến cuộc sống khi về già. Nhiều NLĐ từ khu vực nông thôn vào làm việc cho các DN nhưng không có ý định gắn bó lâu dài mà chỉ làm việc một thời gian ngắn để làm vốn về quê làm ăn. 

Trước những thực tế trên, Chính phủ thống nhất với đề xuất sửa đổi điều 60 Luật BHXH nhằm tôn trọng quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH của NLĐ, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội xem xét điều chỉnh điều 60 dự luật này theo hướng: Trước mắt, cho phép NLĐ khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH thì có quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng BHXH như quy định của Luật BHXH năm 2006. Nội dung này cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh tương đồng đối với cả NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

Quan điểm của Chính phủ cho thấy, việc sửa đổi tuy đáp ứng được nguyện vọng của một bộ phận NLĐ không có điều kiện và khả năng tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng, song sẽ khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. 

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng, nếu tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, nhận thức của NLĐ chắc chắn được nâng nên, NLĐ sẽ cân nhắc hơn khi nhận BHXH một lần. Do vậy, số người hưởng BHXH một lần dự báo sẽ giảm so với thời gian qua.

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, theo Ủy ban Các vấn đề xã hội, thực tế cho thấy số NLĐ hưởng BHXH một lần ngày càng áp đảo lượng người hưởng lương hưu hàng tháng, tập trung vào khu vực DN tư nhân và liên doanh. Chính sự thiếu ổn định của thị trường lao động và tâm lý NLĐ muốn nhận lại khoản tiền BHXH để giải quyết khó khăn trước mắt, tình trạng này cũng làm ảnh hưởng đến sự ổn định việc làm, chất lượng nguồn nhân lực ở các DN. 

Trên cơ sở nguyện vọng của một bộ phận NLĐ chỉ làm việc ở khu vực chính thức trong một thời gian ngắn, trong điều kiện sự dịch chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức còn chậm, việc làm của NLĐ chưa thật sự bền vững, đa số thành viên Ủy ban đã tán thành với đề xuất của Chính phủ và trước mắt cho phép NLĐ nếu có nguyện vọng thì được nhận lại số tiền đã tham gia BHXH. 

Về lâu dài, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội – bà Trương Thị Mai – đề nghị, cần có nhiều giải pháp phù hợp hơn nữa để tuyên truyền, phổ biến và giải thích đúng bản chất, ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm của chính sách BHXH – chính sách trụ cột của an sinh xã hội nhằm tăng số lượng NLĐ tham gia BHXH theo mục tiêu đã đề ra vào năm 2020 (50% lực lượng lao động). 

“Các tổ chức thực hiện chính sách cần tư vấn, giải thích cho NLĐ hiểu đầy đủ các chính sách như bảo lưu, cộng dồn, tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước nếu không tiếp tục làm việc tại DN... để NLĐ có sự lựa chọn tốt nhất cho quyền lợi của họ” – bà Mai nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền nói về điều 60 Luật BHXH